فسفاته آهن

فسفاته ی آهن پوششی کلاسیک و قابل اجرا روی انواع اهن ،استیل و حتی گالوانیزه ی روی است. فسفاته یآهن قدمتی بیشتر از هر نوع فسفاته ی دیگری دارد و به عموما به صورت گرم مصرف میشود. رنگ شاخص این پوشش آبی و رنگین کمانی است ،اما با توجه به نوع فلز و فرمول مورد استفاده تغییر می کند. آذرآسا تولید کننده ی فسفاته ی آهن پاششی و غوطه وری است.

سرد
غوطه وری
اسپری