چربیگیر فسفاته توأم

در بسیاری مواقع ، استفاده از یک سیستم غوطه وری یا پاششی جهت انجام شست و شو و ایجاد پوشش فسفاته ،کاربردی و بهینه بوده و توسط کارشناسان توصیه می شود. شرکت آذرآسا عرضه کننده ی محصولات توام سرد و گرم است. با ما تماس بگیرید.

همراه با حرارت
دمای محیط