حلال ها

نامی مرسوم برای ترکیباتی با منشا نفتی ست که انواع آلاینده ها را در خود حل می کنند.

حلال ها