هتل ها و بیمارستان ها

رسوب بر و غیره
کف شوی
شیشه شور
سوپر کلینر
جرم بر سفید
جرم بر سبز
براقی سطوح استیل
پاک کننده چند منظوره