فسفاته روی

می دانیم که فسفاته با ایجاد کریستال روی سطح فلز ،باعث چسپندگی بهتر رنگ میشود، در عین حال برای مدت کوتاه مقاومت فلز در برابر خوردگی های محیطی را افزایش میدهد. فسفاته ی روی نسبت به آهن جدید تر است و کریستال های ظریف تر و بهتری ایجاد میکند در نتیجه سطح فلز بیشتر پوشیده میشود. فسفاته ی های چند کاتیونی نظیر روی ، در حقیقت سطح فلز را با لایه ای از کریستال و فلز نظیر روی ،منگنز ،آهن و نیکل می پوشانند. فسفاته روی برای سطوح آهنی و گالوانیزه کاربرد دارد.

تری کاتیونیک
دی کاتیونیک