رسوب برها

این دسته از محصولات جهت پاک کردن رسوبات حاصل از فسفاته کاری در سیستم های پیش رنگ و شست و شو استفاده می شوند. این محصولات در پاک سازی رسوبات تجمع کرده در هیت اکسچنجر ها ،کویل های حرارتی و سیستم ها ی پایپینگ کاربرد دارند.

استیلی
جرم بر سبز
رسوب بر آهن
مس
غیر استیلی