واترواش ها

وظیفه ی اصلی واتر واش ها ، لخته کردن رنگ و تسهیل نگه داری از مخازن ذخیره ی آب سیرکولیشن در صنایع عمدتا خودرو سازی است. واتر واش ها با توجه به نوع رنگ مورد مصرف و امکانات کارخانه ، به دو نوع مایع و پودری تقسیم می شوند.

بنظر می رسد آنچه بدنبال آن هستید یافت نمی شود. شاید جستجو مفید باشد.