۳۱ شهريور ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

پروژه ها

صنایع خودرویی

ایران خودرو ، زامیاد ، پارس خودرو ، ایران وانت و ...بیشتر بخوانید

مجموعه قطعه سازی خودرویی

محورسازان ایران خودرو ، شاسی سازی ، سندن ایرانیان ، پلاسکوکارسایپا ، مهرکام پارس و ...بیشتر بخوانید

لوازم خانگی

سینجرگاز ، فیلور ، آریاشرق ، لورچ و ...بیشتر بخوانید

صنایع دفاعی

هسا ، گروه فتح و ...بیشتر بخوانید