۳۱ شهريور ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

اطلاعات فنی

چربیگیر

چربیگیر بدیهی است که اولین قدم در آماده سازی سطح فلز به دست آوردن یک سطح تمیزاست . عمل فسفاته کاری باید روی سطحی تمیز و عاری از هر گونه آلودگی و زنگ و غیره انجام پذیرد تا به واسطه واکنش شیمیایی بین ...بیشتر بخوانید

فسفاتها

فسفاتها سیستمی که پوشش فسفات را ایجاد می کند با توجه به اندازه و شکل سطحی که پوشش بر روی آن ایجاد می شود، تعیین می گردد. پوشش دهی قطعات کوچک مانند پیچ، مهره، میخ و... در حوضچه های محلول فسفات انجام می پذیرد. ...بیشتر بخوانید

کروماته

کروماته اصطلاح کروماته کردن به عملیات شیمیایی فلزات و پوششهای فلزی در محلولهایی اطلاق می شود که در آنها نمکهای کروم جز اصلی باشد. نتیجه چنین عملیاتی ایجاد پوشش محافظ تبدیلی شامل ترکیبات کروم سه ظرفیتی و شش ...بیشتر بخوانید

زنگبر

زنگبر زنگ یکی از انواع آلودگی های موجود بر سطوح فلزی می باشد. زنگ موجود روی سطوح فلزی می تواند بر اثر انبارداری نامناسب و تأثیرعوامل جوی به وجود آید. زنگ یا اکسید آهن از نظر اندازه مولکولی از خود آهن بزرگتر ...بیشتر بخوانید

رنگبر

رنگبر رنگبر قلیایی AR-305 یک رنگبر قوی است که برای برداشتن رنگ از روی قطعات رنگ شده استفاده می گردد. این رنگبر به روش غوطه وری و در دمای بالا استفاده می شود و رنگ روی قطعات آهنی، مسی و برنجی را پاک می کند. یک ...بیشتر بخوانید

رسوب زدا

رسوب زدا جهت رسوب زدائی از مسیرهای است که حاوی رسوبات حاصل از املاح معدنی موجود در آب، محلول چربیگیر یا فسفات است که در اثر حرارت در لوله ها، مخازن، نازلها و غیره ته نشین می شوند. این ماده در سیستم های آهنی و ...بیشتر بخوانید

محافظت کننده

محافظت کننده جهت رسوب زدائی از مسیرهای است که حاوی رسوبات حاصل از املاح معدنی موجود در آب، محلول چربیگیر یا فسفات است که در اثر حرارت در لوله ها، مخازن، نازلها و غیره ته نشین می شوند. این ماده در سیستم های آهنی ...بیشتر بخوانید

ضدکف

ضدکف ضد کف سیلیکونی A-58 و ضدکف الکلی A-59  جهت برطرف نمودن کف های ایجاد شده در چربیگیرهای دترجنی مورد استفاده قرار می گیرند. بیشتر بخوانید

سیلر

سیلر سیاری از اجسام فسفاته شده می توانند توسط وان آبکشی محتوی سیلر کروماته آبکشی شوند. با این عمل کلیه اسیدهای موجود خنثی شده و یا تمامی نمکهای سطح فلز از محیط خارج گشته و یک پوشش کروم نسبتاً کم بر روی سطح فلز ...بیشتر بخوانید

واترواش

واترواش مواد واترواش به مجموعه مواد منعقدکننده، کمک منعقدکننده و سایر موادی گفته می شود که با اضافه کردن به آب، جداسازی آلودگی ناشی از رنگ موجود در آب را منجر گردد. واترواش شامل پودر قلیایی قوی همراه با مواد ...بیشتر بخوانید

اکتیویتور

اکتیویتور بهتر است که قبل از عملیات فسفاته روی از عوامل فعال کننده استفاده شود. اگر این ماده به مرحله آبکشی قبل از فسفات اضافه شود، روی سطح تأثیر گذاشته و باعث کاهش سایز کریستالها و درنتیجه افزایش دانسیته پوشش ...بیشتر بخوانید