۲۶ تير ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

محافظت کننده

محافظت کننده

جهت رسوب زدائی از مسیرهای است که حاوی رسوبات حاصل از املاح معدنی موجود در آب، محلول چربیگیر یا فسفات است که در اثر حرارت در لوله ها، مخازن، نازلها و غیره ته نشین می شوند. این ماده در سیستم های آهنی و فولادی موثر است و همچنین بر روی قطعات مسی، برنجی و آلومینیمی تأثیر نامطلوب نمی گذارد و ایجاد خوردگی در سیستم نمی کند.