۲۶ تير ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

رنگبر

رنگبر

رنگبر قلیایی AR-305 یک رنگبر قوی است که برای برداشتن رنگ از روی قطعات رنگ شده استفاده می گردد. این رنگبر به روش غوطه وری و در دمای بالا استفاده می شود و رنگ روی قطعات آهنی، مسی و برنجی را پاک می کند. یک حمام رنگبر باعث میشود تا پوشش آلی و پوششهای پودری با پایه رزینهای کریستالیک، اپوکسی رزین، وینیل رزین و آلکید رزین از سطح قطعه محو شود. ترکیبات این ماده عاری از فنول، کروزول و نفتول است.

رنگبر حلالی AR-301 جهت رنگبری قطعات رنگ شده با انواع رنگهای پودری و مایع فرموله شده است. .لازم به ذکر است که فرمول این ماده فاقد فنول می باشد و در دمای محیط قابل استفاده است.